Visit Our Site

Don Bosco Children Home - Poipet, Cambodia

Palilai Village, Poipet City, O’chrov District,
Banteay Meanchey Province, CAMBODIA.
Don Bosco Poipet


(For Easy Mail through Thailand)
P.O. Box 37
Aranyaprathet - Sakaew 27120
THAILAND

Logo of the Don Bosco Poipet Center

Fighting the poverty through education in Banteay Meanchey province